Bạn lo lắng cho tương lai hay hoài niệm về quá khứ?

1016 lượt chơi

Giả sử bạn có nhiệm vụ phải xếp dẹp gọn gàng tủ quần áo bừa bộn của mình. Bạn sẽ chọn cách dọn dẹp nào dưới đây?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x