Bạn sợ đánh mất điều gì nhất ở thời điểm hiện tại?

708 lượt chơi

Giả sử bạn đang đứng ở một dãy hành lang có 4 căn phòng, bạn bắt buộc phải đi vào một căn phòng, bạn sẽ chọn cánh cửa nào?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x