Bạn thể hiện tình cảm theo cách nào?

1824 lượt chơi

Trong tình yêu, bạn sẽ can đảm bày tỏ hay chọn cách nhờ vả người khác thay mình thổ lộ tình cảm với đối phương? Hãy xem cách mà bạn bày tỏ với người mình yêu mến như thế nào nhé.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x