Bóc mẽ bạn qua trò chơi oẳn tù tỳ

2084 lượt chơi

"Đá - giấy - kéo". Việc bạn quyết định sẽ mở tay ra với thứ gì trong lần chơi đầu tiên cũng có thể "bóc mẽ" bạn đó.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x