Bói bài Tarot: Người ấy thực sự ghét bạn hay cố tình phớt lờ bạn?

1471 lượt chơi

Chọn một lá bài để biết vì sao đối phương lại quay ngoắt 180 độ với bạn.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x