Bói bài Tarot: Ông xã có khả năng "nuôi" nổi bạn không?

1312 lượt chơi

Nếu bạn không kiếm ra tiền hoặc chỉ muốn ở nhà hưởng thụ, vậy người ấy liệu có khả năng nuôi nổi bạn hay không?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x