Bói bài Tarot: Rời xa vòng tay bạn, cuộc sống của người sẽ rơi vào thảm họa hay vẫn bình thường?

1007 lượt chơi

Rút một lá bài xem khi không có bạn ở bên, người ấy sẽ thế nào nhé?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x