Bói đường nhân duyên qua ngón tay út

3179 lượt chơi

Ngoài việc xem đường nhân duyên qua chỉ tay thì bạn cũng có thể đoán biết chuyện tình cảm của mình trong tương lai thông qua việc so độ dài của ngón út với ngón áp út đấy.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x