Cá tính của bạn bộc lộ như thế nào khi chờ thang máy?

1760 lượt chơi

Qua biểu hiện của bạn khi chờ thang máy, cá tính của bạn sẽ được thể hiện phần nào đấy.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x