Cách chọn đồ vật xả giận cho thấy bạn đang che giấu nỗi buồn nào trong thâm tâm

1178 lượt chơi

Chọn ra đồ vật bạn muốn dùng khi xả giận để biết nỗi buồn nào đang được bạn giấu kín.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x