Cách nắm tay sẽ giúp bạn nhìn thấu tâm can người khác

981 lượt chơi

Khi siết tay thành nắm đấm, ngón cái của bạn hoặc người bạn muốn tìm hiểu thường để ở vị trí nào như trong hình?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x