Cẩn thận dấu hiệu chứng tỏ bạn sắp hao tiền tốn của

430 lượt chơi

Trước khi tiền bạc "đội nón" ra đi thường có những dấu hiệu báo trước. Nếu bạn gặp phải những dấu hiệu dưới đây thì hãy cẩn thận nhé, có thể bạn sắp bị hao tiền tốn của rồi đấy.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x