Chết cười với những câu cửa miệng của 12 cung Hoàng đạo khi bị chê "ế"

1333 lượt chơi

Khám phá xem 12 cung Hoàng đạo sẽ dùng câu cửa miệng nào để chống chế cho việc "ế" của mình nhé.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x