Chỉ số phát triển tình cảm của bạn như thế nào

1834 lượt chơi

Bạn và ai đó có khả năng đến được với nhau không, hay cả hai chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn vậy?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x