Chỉ số yếu đuối của bạn

3240 lượt chơi

Trong cuộc sống, ai chẳng có lúc yếu lòng, ủy mị. Nhưng mỗi người sẽ có một mức độ khác nhau. Vậy chỉ số yếu đuối của bạn đang ở mức độ nào?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x