Chòm sao không sợ gì, chỉ sợ cô đơn

575 lượt chơi

Những chòm sao này không sợ trời, sợ đất nhưng lại rất sợ sự cô đơn. Họ là những ai?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x