Chòm sao nào là 'cao thủ' thả thính?

3496 lượt chơi

Liệu trong số 12 chòm sao, ai là người có chiến lược "thả thính" thành thạo và cao thủ nhất?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x