Chòm sao nào thất tình là gục ngã

718 lượt chơi

Với 3 chòm sao này, chuyện thất tình là việc đáng sợ nhất trên đời. Họ sẽ mất hết tinh thần, bỏ ăn bỏ ngủ và khó gượng dậy sau nỗi đau quá lớn.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x