Chọn chỗ ngồi ở quầy bar để biết bạn có tố chất lãnh đạo không hay là người thành thật dễ bị lợi dụng?

382 lượt chơi

Chọn vị trí bạn muốn ngồi nhất khi tới quán bar:

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x