Chọn món ăn theo bạn có giá 30,000 đồng để biết tương lai bạn thiếu tiền hay sống sung túc?

790 lượt chơi

Theo bạn món ăn nào dưới đây có giá 30.000đ?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x