Chọn một hướng trên la bàn để biết cuộc sống của bạn đang xoay chiều như thế nào

2058 lượt chơi

Bạn chọn hướng Bắc, hướng Đông hay Tây trên la bàn? Hướng bạn chọn sẽ cho biết cuộc sống của bạn xoay chiều như thế nào đấy.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x