Có bao nhiêu người thực sự tốt với bạn?

2629 lượt chơi

Bên bạn lúc nào cũng có rất nhiều 'chiến hữu' sẵn sàng cùng bạn đồng cam cộng khổ, hay thường xuyên trong tình cảnh ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thấy ai...

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x