Cung Hoàng đạo nào giỏi giữ bí mật nhất?

801 lượt chơi

Có cung Hoàng đạo rất giỏi giữ bí mật nhưng ngược lại có kẻ lại nói "vanh vách" cho bạn bè, người thân.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x