Cung Hoàng đạo nào là "cao thủ mặc cả" khi mua hàng

536 lượt chơi

Bạn sẽ "mắt tròn mắt dẹt" khi thấy những cung Hoàng đạo này mặc cả khi đi mua hàng. Với kinh nghiệm và tài thuyết phục khéo léo, có khi họ chỉ phải trả 1/3 giá mà người bán đưa ra thôi đấy.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x