Đo biệt tài giữ người yêu của bạn

3810 lượt chơi

Chinh phục được người yêu đã khó, có được tình yêu lâu bền lại càng khó hơn. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào biệt tài giữ người yêu của bạn đó.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x