Đo độ "mặt dày" của bạn

2211 lượt chơi

Da mặt bạn dày hay mỏng, bạn dễ đỏ mặt hay trước những chuyện xấu hổ vẫn cảm thấy dửng dưng? Đo ngay độ "mặt dày" của bạn ở đây nhé.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x