"Đọc vị" ý nghĩa vị trí những nốt ruồi trên bàn tay

1817 lượt chơi

Nốt ruồi ở lòng bàn tay báo hiệu về cuộc sống vật chất no đủ của bạn sau này. Còn nốt ruồi trên những ngón tay thì sao nhỉ?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x