Dự đoán số giàu có qua đường nhân trung

1885 lượt chơi

Nhân trung là phần lõm giữa mũi và miệng. Hình dáng của nhân trung phần nào dự đoán về số phận giàu nghèo của mỗi người.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x