Đủ sắc thái của 12 cung Hoàng đạo khi được ăn ngon

462 lượt chơi

Ai cũng thấy hớn hở khi được ăn ngon. Nhưng mỗi cung Hoàng đạo sẽ có một sắc thái thể hiện cảm xúc khác nhau đấy nhé.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x