Hình ảnh đầu tiên bạn thấy sẽ cho bạn biết đến khi trăm tuổi, bạn được tận hưởng vinh hoa hay sống phiền muộn

1405 lượt chơi

Bạn nhìn thấy hình ảnh nào trong bức tranh dưới đây:

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x