Kết thúc 2016 bạn nên bỏ lại điều gì?

537 lượt chơi

Đã đến lúc bạn cần nhìn lại xem một năm vừa qua bạn đã và chưa làm được những gì, điều gì cần buông bỏ để năm mới có khởi đầu mới tốt đẹp hơn...

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x