Khuyết điểm nào khiến bạn cảm thấy tự ti

1521 lượt chơi

Chúng ta ai cũng có khuyết điểm. Có người nhìn vào đó để lấy động lực tiến lên. Nhưng cũng có người vì thế mà trở nên yếu đuối, tự ti. Bạn thì sao?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x