Kiếp trước bạn là gì của "người ấy"

4462 lượt chơi

Kiếp này có thể hai bạn là tình nhân. Nhưng liệu đôi bên có nhân duyên từ kiếp trước hay không? Hãy cùng khám phá điều này với emdep.vn

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x