Kiếp trước bạn và "người ấy" có mối quan hệ gì?

4486 lượt chơi

Bạn có tò mò muốn biết kiếp trước hai bạn là đối thủ không đội trời chung, là bạn bè thân thiết, hay là gì của nhau không?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x