Kiểu người nào mới có thể chịu đựng được tính khí của bạn?

972 lượt chơi

Nếu thuê một phòng trong một khách sạn sang trọng, khi bước vào, bạn sẽ làm điều gì đầu tiên?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x