Lý do gì khiến người khác nghĩ về bạn với những điều thầm kín nhưng không bao giờ nói ra?

521 lượt chơi

Theo bạn, hoàn cảnh trong bức tranh dưới đây là thế nào?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x