Lý do người ấy không yêu bạn

2847 lượt chơi

Bạn dành nhiều tình cảm cho đối phương nhưng dù thể hiện bằng cách nào thì người ấy cũng không đáp trả lại bạn. Lí do vì sao vậy? Làm ngay quiz sau để biết nhé.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x