Nếu được làm sếp, bạn sẽ là mẫu người lãnh đạo kiểu gì?

990 lượt chơi

Khi uống rượu vang, bạn thường chọn cách cầm ly thế nào?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x