Nhìn tranh đoán biết nhanh 2 tính từ miêu tả bản thân bạn

1344 lượt chơi

Thứ đầu tiên bạn thấy trong bức hình sẽ hé lộ ra 2 tính từ dùng để miêu tả bản thân bạn đấy.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x