Nhìn tranh đoán nhanh bạn cần gì nhất ở hiện tại

3075 lượt chơi

Hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy trong bức tranh sẽ cho bạn biết bạn cần gì nhất ở thời điểm hiện tại.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x