Nhìn xoáy tóc đoán trúng phóc tính cách

842 lượt chơi

Xoáy tức là chỉ tóc trên đỉnh đầu tóc xoáy thành một trung tâm. Nói chung mỗi người chỉ có một xoáy, hơn nữa hướng của xoáy thuận chiều kim đồng hồ. Nếu bạn có xoáy tóc khác như vậy thì cùng khám phá xem chúng có thể nói gì về bạn nhé!

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x