Những chòm sao là cao thủ "trồng cây si"

574 lượt chơi

Những chòm sao nam này không quản ngại nắng mưa hay sự từ chối của đối phương mà nản chí. Họ được đánh giá là cao thủ "trồng cây si" đấy.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x