Những chòm sao là "khắc tinh" của nhau trong tình yêu

771 lượt chơi

Kim Ngưu thường là người sống theo nguyên tắc còn Nhân Mã lại thích thú với cuộc sống tự do. Thế nên hai chòm sao này mà thành đôi kiểu gì cũng xảy ra cãi vã, tranh chấp.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x