Những con giáp bất chấp tất cả để “yêu xa”

602 lượt chơi

Một khi đã yêu, những con giáp này bất chấp mọi khoảng cách về không gian và thời gian. Sự cách trở giữa các lục địa cũng không ngăn trở được tình yêu mà hai bên dành cho nhau. Cùng khám phá xem họ là những con giáp nào.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x