Những con giáp không bao giờ thất hứa

617 lượt chơi

Nếu bạn có bạn bè nằm trong số này thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm là họ đã hứa gì thì bằng mọi cách sẽ thực hiện bằng được.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x