Những cung Hoàng đạo "Khẩu xà tâm Phật"

1404 lượt chơi

Những lời nói khó nghe không phải bao giờ cũng đem theo ác ý, nên chẳng phải cứ nói lời cay nghiệt sẽ là kẻ xấu. Những cung Hoàng đạo sau có thể sẽ không có ác tâm đâu dù họ hơi cay nghiệt một chút. Họ là ai?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x