Nốt ruồi ở chân dự đoán phận giàu nghèo

2576 lượt chơi

Chỉ qua vị trí nốt ruồi ở chân, người xưa có thể "phán" về mức độ giàu nghèo của bạn đó.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x