Phản ứng 12 cung Hoàng đạo khi bị công an bắt

472 lượt chơi

Khi bị công an giao thông bắt trong khi Kim Ngưu cứ run bắn hết cả lên thì Bạch Dương sẵn sàng cãi lý nếu mình đúng. Còn các cung Hoàng đạo khác phản ứng như thế nào?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x