Phản ứng khi mất tiền bộc lộ điều gì về bạn

1866 lượt chơi

Bạn là người cứng đầu, bảo thủ hay dễ giận dễ quên nhỉ?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x