Sau chia tay, 12 cung hoàng đạo sẽ là kiểu "bạn gái cũ" như thế nào?

1214 lượt chơi

Các bạn gái đều có thái độ, cách xử sự khác nhau sau khi chia tay bạn trai.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x